Търсене
Начало » Дирекции и дейности » Местни данъци
12 януари 2017

Закони и наредби

Заповед 3989/29.10.2018г. на Кмета на Община Варна за границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г. 

НАРЕДБА на ОбС Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

НАРЕДБА на ОбС Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна