Търсене
Начало » Обяви » Проектодокументи

Предложение от Иван Портних - кмет на община Варна относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 година - 16.01.2020 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии