Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение за поставени стикери - предписания за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства - МПС - 12.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ  

                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства: 

МПС-„Фолксваген Голф“,цвят т.син,РТ-В5673РТ-ул.“Бреза“ 2

МПС-„Фиат Пунто“,цвят черен,РТ-В4024КА-ул.“Люляк“28

МПС-„Мерцедес А160“,цвят черен,РТ-В7770РТ-ул.“Нарцис“ над бл.1

МПС-„Мазда 323“,цвят т.зелен,РТ-Н6184АН-ул.“Евлоги Георгиев“39

МПС-„Ланча Дедра“,цвят сив,РТ-СН4283НС-ул.“Селиолу“46

МПС-„Хонда“,цвят червен,РТ-В1576ВС-ул.“Подп.Калитин“40

МПС-„Рено Меган“,цвят сив,РТ-В3484КМ-ул.“Железни врата“33 вх.Б

МПС-„Форд“,цвят бордо,РТ-В4435НМ-ул.“Трайчо Китанчев“5

МПС-„Ситроен С5“,цвят черен,без рег.табели-ул.“Ген.Попов“26

МПС-„СААБ“,цвят черен,без рег.табели-ул.“Цани Калянжиев“1

МПС-„БМВ“,цвят сив,без рег.табели-ул.“Иван Рилски“ зад ДКЦ-5 

 

              Уважаеми г-не/г-жо, 

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на  11.02.2020г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии