Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение за поставени стикери - предписания за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства - МПС - 14.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ  

                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства: 

МПС-„Сеат Толедо“,цвят сив,без рег.табели-ул.“Невен“1

МПС-„Рено Туинго“,цвят зелен,РТ-В0199РТ-ж.к.“Чайка“ бл.188

МПС-„Рено Шафран“,цвят бордо,без рег.табели-ж.к.“Чайка“ бл.67 зад вх.Б

МПС-„Фолксваген бус“,цвят бял,РТ-В6530СН-ж.к.“Изгрев“ бл.37

МПС-„Фолксваген Голф“,цвят син,РТ-В8220РР-ж.к.“Изгрев“ зад бл.5

МПС-„Гранд Чероки“,цвят черен,РТ-СА0825ТК-ул.“Стойчо Йорданов“ 6

МПС-„БМВ 316“,цвят черен,РТ-В5567НХ-ж.к.“Чайка“ бл.188

МПС-„КИА Соренто“,цвят сив,РТ-В8662НВ-ул.“Невен“1

МПС-„Фолксваген Пасат“,цвят сив,без рег.табели-ж.к“Изгрев“ до „Невен“

МПС-„Сеат“,цвят сив,без рег.табели-ж.к.“Младост“ бл.134 с/у вх.5

 

              Уважаеми г-не/г-жо, 

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на  13.02.2020г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии